1. Divisionen - 7,936 Men

 

 

 

1. Brigaden

3,525 Men

Svea Livgardet - 551 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Andra Livgardet - 544 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Livgardtes Grenadjärbrigad - 641 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

1. Livgardets Grenadjärkår- 596 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

2. Livgardets Grenadjärkår - 596 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Drottningens Livgardet - 597 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

 

 

2. Brigaden

3,709 Men

1. Upplands Regemente - 670 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

2. Upplands Regemente - 670 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

1. Södermanlands Regemente - 811 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

2. Södermanlands Regemente - 811 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Norra Skanska Regementet - 675

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Pommerska Lantvärnsregementet - 72 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

 

Kavalleribrigaden

402 Men

Livgardet till häst [Horse Lifeguard] Regt. - 264 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Hästjägarregementet - 66 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

Pommerska Legionen till häst - 72 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

 

Göta Artilleribrigad

300 Men

6pd Fotbatteri - 150 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

6pd Fotbatteri - 150 Men

Cmdr:

Stats

Win/Loss

 

- - Army - - Medals - - Decorations - - Stats - -

- - Main Club Site -

 

This website designed and maintained by

© 2003 - present / International Napoleonic Wargaming Club